آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی

دوره آموزشی عیب یابی و تعمیر انواع بردهای الکترونیکی بر اساس استاندارد بین المللی و تحلیل مهندسی مدار به سه روش کاربردی

          1. روش تزریق فرکانس و مشاهده شکل موج ها

          2. روش اهمی

          3. روش ولتاژ گیری

در شرکت فنی مهندسی ره آورد الکتـرونیک ،تدریس علمی و عملی تعمیرات، توسط مهندس عسگرزاده با بیش از  20 سال سابقه در زمینه تعمیر تجهیزات الکترونیک و تدریس دروس دانشگـاهی انجام می شود.

کارآموزان دوره دیده میتوانند بعنوان همکار به عضویت استارتاپ1400 درآیند تا مطابق قرارداد رسمی ، بصورت سیستمی در تعمیر انواع بردهای الکترونیک ارجاع داده شده به ره آورد الکترونیک مشارکت داشته تا ضمن تکرار و تمرین های بیشتر با بدست آوردن رزومه قوی تر در کار تعمیر بردهای الکترونیکی ،کسب و کار خود را رونق بخشند.