چگونه اعضاءاستارتاپ1400 را بشناسیم؟

در استارتاپ 1400 ، کارگاه فنی و مهندسی ره آورد الکترونیک ، در زمینه تعمیر تجهیزات و آموزش تخصصی بردهای الکترونیکی مختلف بصورت تمام وقت فعالیت داشته تا ضمن ارتباط با مشتریان و مدیریت پروژه های تعمیر و نگهداری ، در چهارچوب قرارداد معتبر و بصورت آنلاین و سیستمی هر یک از مشتریان را در نقاط مختلف کشور به نزدیک ترین نماینده رسمی خود ارجاع دهد. بدیهی است استارتاپ 1400  تنها مسئولیت فرم های درخواست ممهور به مهر شرکت فنی و مهندسی ره آورد الکترونیک شمال را می پذیرد و هر نوع خدمات خارج از سیستم را مردود دانسته و مسئولیتی در برابر آن ندارد.

هر عضو این مجموعه دارای کارت شناسایی معتبر و کد رسمی نمایندگی این استارتاپ بوده که بصورت تلفنی از مرکز این استارتاپ به شماره تلفن 88829844 قابل استعلام میباشد.